Sälja på auktion

Från vänster Lawrence Jonsson, Rolf Johansson och Bertil Davidsson

Auktionsuppdrag på
uppdragsgivarens plats
– det är vårt jobb!


Vi utför auktioner på uppdrag av lantbruksföretag, andra företag och myndigheter. Vårt flexibela auktionsteam har lång erfarenhet av auktioner vilket borgar för en väl genomförd auktion med gott resultat.


Vi hjälper även till med värdering av djur och lösören.


Kontakta oss för ytterligare informtion eller förutsättningslös diskussion kring din auktion.


Rolf Johansson
Mail rolf@utropet.se
Mobil 070-826 61 49