Arbetsbänk

190323 Gårdsauktion Eningsberg Olslund Olsfors

Med stort skruvstycke och smärgel