Stengrep

190322 Gårdsauktion Hagen Fjugesta

Vreten ca 2,35 m stora BM fäste