Självlastarvagn

190406 Gårdsauktion Älgarås Borgstena

Strautman boggie