Slipsten

190406 Gårdsauktion Älgarås Borgstena

Med elmotor