Mjölktank

190406 Gårdsauktion Älgarås Borgstena

Wedholm 1600 lit