Lättharv

180303 Gårdsauktion Lilleholmen Folkabo Tidaholm

8 delad med 3 bommar för 3, 5 eller 8 delar