Personbilsläp

171020 Gårdsauktion Hallsta Gård Vagnhärad

PVK med nätgrindar -84 totalvikt 1500 kg lastar 1190 kg nybesiktad nästa bes. mars -19