Foderkärra

170411 Gårdsauktion Vargavadet Lagerfors Moholm

Med uttag för tömning i skottkärra/fodervagn