Kompressor

160330 Gårdsauktion Forssjö Väggen Katrineholm

KGK T 6500-2 med slangvinda