Potatiskup

161022 Gårdsauktion Toragården Tiarp Falköping

3 kup med efterharv