Tröska

171020 Gårdsauktion Hallsta Gård Vagnhärad

Claas Mega 204 -96 2700 tim 20 fot med bordvagn nya knivar i hacken (timmätare ur funktion)