Slåtterkross

171020 Gårdsauktion Hallsta Gård Vagnhärad

JF GMS 2800 Hydroflex bogserad (defekt)