Farmartank

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

3000 l inomhusförvarad