Traktor

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

Fordson Major -54