Släntklippare

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

Berti TA 220 hydraulisk