Traktor

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

IH 574 -75 2501 tim