Vält

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

Harjo 4,5 m hydraulisk hopfällning bogserad