Mjölkflaskor

160528 Gårdsauktion Åsebacken Tåstorp Skövde

Fotogen och oljekannor mm