Betesharv

160416 Gårdsauktion Långholms Gård Nynäshamn

6 m hydraulisk uppfällning