Vattenkärra

160330 Gårdsauktion Forssjö Väggen Katrineholm

3000 lit