181013 Gårdsauktion Gripagården Skärvum Grolanda Floby

Lördag 13 oktober 2018 Kl. 10.00 Då Bengt Johanssons dödsbo genom offentlig auktion låter försälja:Traktor,Redskap och Verkstadsinventarier

 

Tel:073-4181318 efter kl. 18.00 Peter nås även på mail pebopjo@yahoo.com

 

Vägbeskrivning:Väg 181 Herrljunga-Falköping efter Floby tag mot Jäla se Farmarauktioners skyltar