180512 Gårdsauktion Tomten Skånum Floby

Lördag 12 Maj 2018 Kl. 10.00 då Ingegerd Karlsson genom offentlig auktion låter försälja:Maskiner o Redskap samt Jaktvapen

 

Tel:070-3637734 Lars Karlsson

 

Vägbeskrivning;Väg 46 Falköping-Ulricehamn i Slutarp tag mot Floby alt.Väg 181 Floby-Falköping tag mot Slutarp vid Mönarp tag mot Jäla se Farmarauktioners skyltar

 

Försäljningsvillkor jaktvapen:alla vapen försäljes mot kontant betalning auktionsdagen därefter kommer licenspliktiga vapen förvaras på auktionsgården och köparen söker licens för respektive vapen som lämnas ut av säljaren när ny licens är godkänd av polismyndigheten.

 

Plats finns för fler säljare.

View all | Sidor:
View all | Sidor: