170929 Gårdsauktion Karlsgården Tåstorp Skövde

2017 09 29 Kl. 10.00 Då Leif Gunarssons dödsbo genom offentlig auktion låter försälja:Maskiner o Redskap samt Ladugårdsinventarier

 

Tel:0706-771508 Mattias

 

Vägbeskrivning:Väg 26 Skövde i Timboholmsrondellen kör mot Varola ca 4 km tag mot Tåstorp se Farmarauktioners skyltar