160318 Gårdsauktion Jonsboda Östergården Töreboda

2016 03 18 Kl. 10.00 Då Ove o Irene Magnusson genom offentlig auktion låter försälja Maskiner o Redskap

 

Tel:0506-21069,070-3225378

 

Vägbeskrivning:Väg 200 från Skövde kör genom Töreboda tag mot Sötåsen se Nya FarmarAuktioners skyltar

View all | Sidor:
View all | Sidor: