Slåttermaskiner

191019 Verkstads och maskinauktion Målaregatan 3 Mullsjö

Rotorslåtter Vicon

Slåtterkross Taarup (något defekt)